Antologi Karya Adabuna (Akad) I: Cerpen

Khamis, 30 April 2009 0 suara
Nama projek: Antologi Karya Adabuna (Akad) I: Cerpen

Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)Saya diminta untuk mewar-warkan mengenai projek Antologi AKAD. Intipati dari e-mel Abang Nazmi, saya paparkan di sini. Masih berwaktu.

Antologi Karya Adabuna (Akad) I: Cerpen

Nama projek: Antologi Karya Adabuna (Akad) I: Cerpen

Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

Peserta: Cerpenis yang sedang atau telah mendapat pendidikan sama ada peringkat menengah, diploma, sarjana muda, sarjana atau doktor falsafah serta pendidikan madrasah di negara Arab atau Timur Tengah.

Genre: Cerpen

Jumlah: Dua (setiap cerpenis dibenarkan menghantar maksimum dua buah cerpen)

Butir lanjut:-
1. Cerpen tidak terkeluar daripada sastera Islam dalam pengertian yang luas serta tidak lari daripada syariat Islam.

2. Cerpen sebaik-baiknya menggunakan latar negara di Timur Tengah tetapi watak utama hendaklah watak orang Malaysia. Sekiranya menggunakan watak utama sebagai bangsa asing seperti masyarakat Arab, watak sampingan hendaklah watak orang Malaysia dengan syarat kewujudan watak itu turut mendominasi plot dan penceritaan. Hal ini supaya cerpen tidak terkeluar daripada konteks sastera kebangsaan.

3. Panjang cerpen antara 1,800 hingga 3,000 patah perkataan.

4. Hak cipta kekal di tangan pengarang dan urusan membabitkan kontrak dengan penerbit hanya akan dibuat selepas cerpen diterima dan penerimaan itu dimaklumkan kepada pengarang.

5. Cerpen yang dihantar sama ada karya yang baru atau yang sudah tersiar di media tetapi bukan karya yang dihantar untuk hadiah dan peraduan penulisan yang belum diumumkan keputusannya. Cerpen yang dihantar untuk hadiah atau peraduan tetapi tidak tersenarai sebagai pemenang dan tidak dibukukan oleh penganjur, boleh dikirimkan untuk Akad I: Cerpen.

6. Naskhah dikirim kepada Mohd Nazmi Yaakub melalui e-mel bukunotakaki@ yahoo.com bersama-sama surat akuan penyerahan manuskrip.

Jadual gerak kerja
Tarikh tutup: 15 Mei 2009
Selesai edit: 31 Mei 2009
Naskhah dikirim kembali kepada pengarang untuk persetujuan edit: 5 Jun 2009
Naskhah dikirim kepada penyelenggara: 10 Jun 2009
Serahan manuskrip kepada DBP: 15 Jun 2009

Pastikan anda menyertai Adabuna sebelum menghantar bahan. Hubungi Abang Nazmi [bukunotakaki].

kredit kepada adabunis
http://mohdzaki.blogspot.com/2009/04/akad.html

Baca Sepenuhnya >>