BAHANA RIBA

Isnin, 2 April 2012 0 suara

Riba sesuatu perbuatan yang dilakukan sejak zaman jahiliyyah lagi. Perkara ini sangat dilarang ketika hadirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Islam melarang perkara riba ini kerana ia menindas orang yang lebih bawah daripanya.
Apabila perkara ini berlaku ia akan menyebabkan yang kaya terus menjadi kaya dan yang miskin kekal menjadi miskin. Mereka mengatakan riba ini seperti jual beli padahal di sisi Allah SWT tidak sama sekali. Ketamakkan di dalam semakin menjadi-jadi sehingga pemakan riba ini tidak akan sedar perbuatannya.

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk oleh syaitan dengan terhoyong-hayang kerana sentuhan (syaitan yang merasuk) itu. Yang semikian ialah disebabkan mereka mengatakan : ‘Bahawa sesungguhnya berjual beli itu hanyalah seperti riba’. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambil dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya (terserahlah) kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya”. [Al-Baqarah; 2:275]

Bagi sesiapa yang masih terlibat dalam melakukan perkara riba ini bertaubatlah kepada Allah SWT. Mereka yang terlibat dengan riba walaupun sedikit ia tetap berdosa di sisi Allah SWT. Larangan Allah SWT terhadap sesiapa yang melakukan riba ini sangatlah keras sepertimana fiman-Nya yang bermaksud :
“Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu). Maka ketahuilah kamu : akan adanya peperangan dari Allah dan rasul-Nya, (akibatnya kamu tidak menemui selamat). Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa”. [Al-Baqarah; 2:279]
 
Jadilah seorang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tinggalkan perbutan dari melakukan perkara riba ini. Apabila kita dapat menghindarkan diri dari melakukan perkara riba ini telah terbukti bahawa kita dikalangan orang yang beriman. Kembalilah kejalan yang benar dan biarkan perkara riba itu pergi jauh dari kehidupan kita.

“ Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang-orang beriman”. [Al-Baqarah; 2:278]
 
Dalam setiap kehidupan kita sentiasa inginkan keberkatan oleh Allah SWT. Bagi mengekalkan keberkatan dan keuntungan dalam mengharungi kehidupan sentiasa mematuhi perintah-Nya. Dengan itu sentiasalah memberi sedekah dan keluarkanlah zakat supaya dapat memanfaatkan harta kita.

“Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil0 riba dan dia pula mengambangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa”. [Al-Baqarah; 2:276]
 
Untuk mendapat keberkatan dan kejayaan dalam kehidupan ini hendaklah mengetahui perkara yang haram dan halal di dalam Islam. Pengambilan riba sedikat atau banyak tetap tidak boleh mengikut ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan (atau mengambil) riba dengan berlipat kali ganda dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah, supaya kamu berjaya”.
 [Ali-Imran; 3:130]
 
Kejayaan dalam hidup bukanlah semata-mata dapat mengumpulkan harta di dunia sahaja. Ketaqwaan serta keimanan juga perlu kita kecapi bagi mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Sama-sama renungi dan cuba berubah dari masa ke masa bagi mendapat keredhaan hidup dari Allah SWT.
Baca Sepenuhnya >>

Ilmu & Hidayah

0 suara


Mari berilmu dan beramal.


Seringkali kita dengarkan pepatah Arab yang berbunyi; “ Ilmu Tanpa Amal Ibarat Pohon Yang Tidak Berbuah”. Begitulah ulama’ menyifatkan kedudukan ilmu yang tidak dimanfaatkan. Dalam sebuah hadith, Rasulullah sallallahua’laihiwasallam memberikan gambaran yang jelas terhadap sifat ilmu dan hidayah dengan 3 perumpamaan. Sabda Rasulullah sallallahua’laihiwasallam; 
Dari Abi Musa Radhiallahu Anhu, dia berkata Nabi Shalallahu Alaihi wa sallam bersabda : “Perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan, yang oleh karena itu Allah mengutus aku untuk menyampaikanya, seperti hujan lebat jatuh ke bumi; bumi itu ada yang subur, menyerap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula yang keras tidak menyerap air sehingga tergenang, maka Allah memberi manfaat dengan hal itu kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum (binatang ternak dan sebagainya), dan untuk bercucuk tanam. Ada pula hujan yang jatuh kebagian lain, yaitu di atas tanah yang tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama, yang mahu memanfaatkan sesuatu yang oleh karena itu Allah mengutus aku menyampaikannya, dipelajarinya dan diajarkannya. Begitu pula perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah, yang aku diutus untuk menyampaikannya."  
(Muttafaqun 'Alaih)


Maka, marilah koreksi diri kita, dimanakah kedudukan kita dalam bidang keilmuan ini. Adakah kita termasuk dalam golongan yang ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, ataupun golongan yang hanya dapat memberikan manfaat untuk orang lain? Semoga Allah memelihara kita daripada termasuk ke dalam golongan yang ketiga.


Akan tetapi, apakah caranya untuk memperolehi hidayah? Hidayah (petunjuk) daripada Allah itu akan diperolehi dengan jalan menuntut ilmu. Di sinilah kaitan antara ilmu dan hidayah. Namun, bagaimanakah caranya hidayah itu sampai kepada kita? Hidayah itu adalah hak mutlak Allah Subhaanahuwataala. Mohonlah kepada Allah bagi mendapatkannya. Kita hanya mampu berusaha untuk mencari, lalu memanfaatkannya. Setiap orang yang keluar menuntut ilmu perlulah membersihkan niatnya daripada perkara-perkara yang batil. Sepertimana petikan dalam Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah; 

Jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredhaan Allah dan mencari hidayah,bukan semata mata untuk pandai bercakap maka hendaklah engkau bergembira,kerana para Malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu dan bagi hidayah itu ada " bidayah" ( permulaan ) dan ada pula nihayah ( kesudahan ) dan ada zahir dan ada pula batinnya,dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah dan engkau tidak akan menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan "zahir hidayah" itu.


Adapun keberkatan ilmu itu dapat dikesan oleh seseorang itu sendiri apabila ilmu itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahuwata’ala. Sabda Nabi sallallahua’laihiwasallam yang bermaksud;

"Barangsiapa yang menuntut suatu ilmu (yang semestinya) untuk mendapat redha Allah (tetapi) ia tidak menuntut melainkan untuk mendapat ganjaran duniawi, niscaya kelak dia pada Hari Kiamat tidak akan memperolehi bau syurga." 
[HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah]
 
Oleh itu, dalam menuntut ilmu, hendaklah kita beramal dengan keikhlasan sepenuhnya. Sekiranya ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah, maka amal tanpa ikhlas adalah ibarat buah yang rosak didalamnya, cantik diluar tetapi pahit di dalam. Wallahua’lam.

Candle_Light
Syu'bah Usuluddin, Kaherah.

Baca Sepenuhnya >>